Phương thức thanh toán

  • Hiện tại CosMedical chấp nhận phương thức Trả tiền mặt khi nhận hàng (COD).
  • Hoặc thông tin chuyển khoản:
    • Tên TK: Công Ty TNHH TMDV Đào Tạo Vin Hy 
    • Số TK: 280 1100 315 009 
    • Tại: Ngân Hàng TMCP Quân Đội – CN Đông Sài Gòn